Dat nieuwe mobiliteitsvormen niet meer weg te denken zijn, is niet langer een verrassing. Experts wijzen inderdaad op groene waterstof en elektrische batterijen als de toekomst van het wereldwijde transport, maar toch zijn er veel variabelen die het discours revolutioneren en controverse doen ontstaan over de elektrische mobiliteit van de toekomst. Hoewel het waar is dat elektrische batterijen waterstof hebben ingehaald in termen van lichte voertuigen, voornamelijk omwille van hun hoge energie-efficiëntie en lagere kostprijs in vergelijking met de eerste, verandert het discours wanneer we het hebben over zwaar transport omwille van de lage tankbeurten van groene waterstof. Het grootste voordeel Het opladen van een elektrische vrachtwagen duurt ongeveer 8 uur, waarin het voertuig moet worden geparkeerd, terwijl de gemiddelde oplaadtijd voor waterstofvoertuigen slechts 5 minuten bedraagt. Dit vraagt vaak tot problemen bij een laadpaal aanschaffen.    Dit vormt een groot dilemma voor sommige bedrijven in het zware transport en laat een enorme ruimte voor verbetering van de elektrische batterijen. De Megawatt-onderzoeksgroep biedt echter bemoedigende resultaten met zijn "Megawatt Charging System" (MCS) oplaadprototype voor zware vrachtwagens, dat elektrische vrachtwagens in slechts een half uur oplaadt. De kern van de zaak: energie-efficiëntie Wat energie-efficiëntie betreft, zijn de cijfers ongetwijfeld in het voordeel van elektrische batterijvoertuigen, aangezien hun efficiëntie vanaf het moment dat ze energie uit hernieuwbare bronnen verzamelen tot het moment dat de auto rijdt, minstens 70% bedraagt, met slechts 30% verliezen.   Dit is niet het geval voor waterstofvrachtwagens, aangezien de energie-optimalisatie in dit type zwaar voertuig slechts 30% bedraagt, waarbij het overgrote deel verloren gaat in het energieomzettingsproces.   Groene waterstof wordt geproduceerd door hydrolyse (het proces waarbij waterstof en zuurstof door middel van elektriciteit uit water worden gehaald). En zoals bekend treden er meer verliezen op naarmate er meer energietransformaties zijn; vanuit energetisch oogpunt is het dus efficiënter om elektriciteit rechtstreeks te transporteren en te gebruiken dan om deze in waterstof om te zetten. Hierbij is het onhandig om een laadpaal installeren thuis.  Nadeligheid Deze nadelige situatie doet twijfels rijzen over de levensvatbaarheid van waterstofvoertuigen, aangezien zij door het verlies van 70% van de energie in het omzettingsproces een negatieve invloed hebben op de Europese doelstelling om de energie-efficiëntie te verhogen.